Programok

Létezni, Eligazodni, Kommunikálni

A „L.E.K.-VÁR” (Létezni, Eligazodni, Kommunikálni) elnevezésű programunk az általános iskola alsó tagozat 3-4 osztálya számára készült. Drámapedagógiai módszerekkel az egészséges életre nevelés, a bűnmegelőzés, drogprevenció, a másság elfogadása, tolerancia témáiban tartunk foglalkozásokat. A sorozat egész tanévre szól, 10+1 foglalkozást foglal magába. Az első öt foglalkozás állandó, amelyből képet kaphatunk a gyermekek, illetve az adott csoport pszichoszociális állapotáról. A következő öt foglalkozást a helyi igényeknek megfelelően, a csoport sajátosságai alapján fejlesztjük tovább. A zárófoglalkozás csoport-specifikus, ezért megbeszélés alapján igényelhető.

Célok:

Önmaguk és társaik megismerése
A csoportmunka alapjainak elsajátítása
A mikro- és makrokörnyezetben való eligazodás készségének fejlesztése
A különféle veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése
Az áldozattá válás tényezőinek azonosítása preventív szándékkal
Az önvédelem különböző szintjeinek illetve formáinak megismerése és alkalmazása
Egészséges és biztonságos életmódra nevelés

Feladatok:

Kommunikáció és kifejezőkészség fejlesztése
Érzelmek feldolgozása, feszültségkezelés
Ö nálló vélemény alkotása és a hozott döntés felvállalása
A jelentkező problémák megoldása, vitakészség fejlesztése
A negatív csoportnyomásnak való ellenállás kialakítása
Ismeretek szerzése a megelőzés fontosságáról a Szenvedélybetegségek és a bűnmegelőzés témakörében
Önmaguk kipróbálása új szerepekben, fiktív helyzetekben
Életkori sajátosságok figyelembevételével önfeledt, örömszerző játékok
Önbecsülés, önbizalom, énkép fejlesztése

Elérendő, várható eredmények:

Társadalmi, közösségi szabályok betartása
Önuralom fejlesztése
Pozitív jövőkép kialakítása
Szerepeinek (nemi, családi, iskolai, stb.) felismerése és elfogadása
Konfliktuskezelésben való jártasság
A z áldozattá válást befolyásoló tényezők megismertetése, azok elkerülése

 

A drámapedagógiai módszer előnyei:

A drámapedagógia és a színházi nevelés olyan művészeti nevelési, oktatási módszer és eszközegyüttes, amely a jövő generációját az emberi értékek középpontba helyezésével, a személyiség teljeskörű fejlesztésével neveli. A színházi technikák, a dramatikus eszközök használata lehetővé teszi, hogy a problémákkal, konfliktusokkal, veszélyes élethelyzetekkel való találkozás, ezen helyzetek megélése, megértése, a helyzetekben való megnyilvánulás, működés megtapasztalása egy, a játék által meghatározott és megszabott, védett keretben történjen.

(Kaposi László a színjáték-bábjáték tagozatok tantervi programjának alkotó szerkesztője, a Tánc- ás drámamodult kidolgozó munkabizottság vezetője,
a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ vezetője)

„L. E. K. – VÁR” TÉMAKÖRÖK:

ÖNISMERET, JELEN ÉS JÖVŐKÉP, KONFLIKTUSKEZELÉS
Nyitóóra, neveltségi szint- és helyzetfelismerés 

BIZTONSÁGOS ÉLETRE NEVELÉS

MÁSSÁG ELFOGADÁSA, TOLERANCIA

MONDJ NEMET! - VESZÉLYHELYZETEKBEN DÖNTÉS A JÓ OLDALÁN

MÉRGEZŐ - SEMLEGES - ÉLETTANILAG KEDVEZŐ ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA, MENTÁLHIGIÉNÉS FOGLALKOZÁS

SZIMPATIKUS - ELLENSZENVES, ÍTÉLETALKOTÁS AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

EMLÉKEK LÁDÁJA - A MÚLT ÉRTÉKELÉSE A JÖVŐ TÜKRÉBEN

A TÖKÉLETES VILÁG: FIKCIÓK ÉS REALITÁSOK VILÁGA

A TÖKÉLETES ISKOLA: BIZTONSÁGOS HELYEK AZ ÉLETÜNKBEN, TÖRVÉNY, SZABÁLYTARTÁS

A BESZÉD, MINT TETT - SZAVAINK TEREMTŐ EREJE

SZÍVKIRAKÓ - SZEMÉLYISÉGÜNK ÉRTÉKEI
(Zárófoglalkozás)

 

A „L. E. K. – VÁR” programot Vágó Regina drámapedagógus dolgozta ki.